شبیه‌سازی کوانتومی و دینامیک مولکولی بر روی داروی پیشنهادی در درمان کرونا

شبیه‌سازی کوانتومی و دینامیک مولکولی بر روی داروی پیشنهادی در درمان کرونا

در ماه‌های نخست فراگیری ویروس کرونا در جهان، داروهای هیدروکسی کلروکین به عنوان داروی موثر برای درمان پیشنهاد شد. که متاسفانه عوارض جانبی این دارو در تست‌های بالینی منجر به حذف ...

خدمات ارائه‌شده جهت مدل‌سازی رژیم موج خلیج‌فارس و دریای عمان

خدمات ارائه‌شده جهت مدل‌سازی رژیم موج خلیج‌فارس و دریای عمان

اندازه‌گیری پارامترهای فیزیکی و شیمیاییِ دریا غالباً در چند نقطه‌ی محدود با میزان پوشش وسعت کم انجام می‌شود. هرچند همین اندازه‌ گیری محدود هم با صرف زمان و هزینه‌ی بسیار زیادی ...

شبیه‌سازی نظریه مؤثر ماده تاریک فازی

شبیه‌سازی نظریه مؤثر ماده تاریک فازی

طبق نظریه استاندارد کیهان شناسی مدرن، حدود 96 درصد از میزان ماده-انرژی موجود در کیهان را دو پدیده ناشناخته به نام ماده تاریک و انرژی تاریک تشکیل می‌دهند. ماهیت این دو کاملاً ...

خدمات ارائه شده جهت مبارزه با ویروس کرونا

خدمات ارائه شده جهت مبارزه با ویروس کرونا

با توجه به نیاز مبرم پژوهشگران کشور به خدمات پردازشی جهت مطالعه درباره‌ی ویروس کرونا و یافتن راه‌های پیشگیری و درمان آن، این مرکز اقدام به ارائه خدمات با اولویت بالا به ...

طراحی داروهای ضد سرطان با عوارض جانبی کمتر با استفاده از خدمات HPC

طراحی داروهای ضد سرطان با عوارض جانبی کمتر با استفاده از خدمات HPC

تاکنون شواهد زیادی از موفقیت طراحی دارویی با روش‌های شیمی محاسباتی ارائه شده است که نشان می‌دهند محاسبات کامپیوتری در زمینه توسعه دارو نقش مهمی را در حال حاضر ایفا می‌کند. طراحی ...