تمامی قیمت های زیر ساعتی می‌باشند. (به استثنای سیستم عامل که در هر سفارش یک‌بار محاسبه می‌شود)

نوع سرویسهزینه استفاده در ساعت (تومان)
پردازنده گرافیکی مدل Tesla C2075500`3
پردازنده گرافیکی مدل GPU 1080 ti500`10
پردازنده گرافیکی مدل GPU 2070 Super000`12
پردازنده گرافیکی مدل Titan Rtx000`20
پردازنده گرافیکی مدل Nvidia 3090000`22
پردازنده گرافیکی مدل Quadro 8000000`30
پردازنده گرافیکی مدل Nvidia A100000`56
فضای ذخیره‌سازی برحسب گیگابایت2
ریسمان (Thread) ویژه پردازش سنگین700
حافظه اصلی (RAM) بر حسب گیگابایت30