ابتدا وارد سامانه my.labsnet.ir شده و از قسمت ورود به باشگاه مشتریان اقدام به ثبت‌نام ‌نمایید.
پس از ثبت نام، به عنوان “فرد خدمت گیرنده” وارد کارتابل شخصی خود شوید.

پس از ورود به حساب کاربری، برای فعال کردن اعتبار باید گزینه “طرح‌های تخفیف خدمات آزمایشگاهی”، را انتخاب نمایید.

 

در گام بعدی از بین عناوین اعتباری مختلف، اعتباری که واجد شرایطش هستید رو فعال و با کلیک بر روی گزینه “اطلاعات طرح” و بارگذاری مدارک، درخواست استفاده از اعتبار موردنظر را ارائه دهید. همکاران آن مرکز بعد از بررسی و تایید، اعتبار را بر روی کد ملی شما فعال و وضعیت درخواست شما را در همین صفحه اعلام می‌نمایند.

سپس با مراجعه به سامانه جامع مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف از سربرگ “دانلود‌ها”، فرم “درخواست خدمات آزمایشگاهی” را تکمیل کرده (برای تکمیل این فرم پس از ثبت اطلاعات فردی، در قسمت “عنوان آزمون” عبارت “استفاده از خدمات مرکز پردازش سریع دانشگاه صنعتی شریف” قید شود و در قسمت “توضیحات” نیز، عنوان و میزان استفاده از اعتباری که به شما تعلق گرفته را قید نمایید) و برای متصدی پذیرش آزمایشگاه مذکور به آدرس الکترونیکی clab@sharif.edu ، ارسال نمایید.

 

متصدی پذیرش مجموعه آزمایشگاه‌های دانشگاه شریف پس از محاسبات اعتبار و درصد تخفیف، میزان پرداخت نقدی شما را اعلام می‌نماید تا از طریق درگاه پرداختی که توسط ایشان معرفی می‌شود مبلغ نقدی را وایز نموده و سند واریز را برای ایشان ارسال نمایید.

پس از تایید متصدی پذیرش مجموعه آزمایشگاه‌های دانشگاه شریف،‌ حساب کابری شما در سامانه ssh.hpc.sharif.ir (در صورت عدم ایجاد حساب کاربری، نسبت به ایجاد حساب کاربری با ایمیل معتبر دانشگاهی اقدام نمایید) با توجه به یارانه در نظر گرفته شده برای دانشجویان و اساتید محترم دانشگاه‌های کشور، به میزان دو برابر مجموع اعتبار شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی بعلاوه پرداخت نقدی شما، شارژ خواهد شد.