نحوه استفاده از صف مبتنی بر پردازنده

نام پردازندهسرعت (GHz)سایز Cacheتعداد Threadتعداد Coreسایز RAMانتخاب صفدستور مورد استفاده در اسکریپت اجرا
Intel Xeon-2699a v42.255 MB884464-256 GBHeavy#PBS -q heavy
EPYC 7763 64-Core Processor2.45256 MB128641 TBAMD#PBS -q AMD
Intel Xeon(R) CPU X56803.312 MB241224-48 GBShort#PBS -q short

1.  نام جاب

2. ایمیل جهت ارسال اعلانات

3. منابع مورد نیاز

4. مسیر کد و فایل

5. دستور اجرای نرم افزار

6. نام فایل ورودی/خروجی

نحوه استفاده از صف مبتنی بر کارت گرافیکی

نام پردازنده گرافیکیتعداد هسته محاسباتیسایز RAMانتخاب صفدستور مورد استفاده در اسکریپت اجرا
NVIDIA Tesla C20754485 GBcuda7#PBS -q cuda7
NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti256011 GBcuda9#PBS -q cuda9
GeForce RTX 2070 SUPER25608 GBSP#PBS -q SP
NVIDIA Titan RTX460824 GBDP#PBS -q DP
NVIDIA GeForce RTX 30901049624 GBN3090#PBS –q N3090
Quadro RTX 8000460848 GBDDP#PBS -q DDP
NVIDIA A100691240 GBA100#PBS -q A100

1.  نام جاب

2. منابع مورد نیاز

3. نام صف

4. مسیر کتابخانه cuda

5. فعال سازی محیط مجازی

6. دستور اجرای نرم افزار

7. نام فایل ورودی/خروجی

نحوه ارسال به صف