محاسبه گرنت

مبالغ گرنت های موجود که در راهنما ذکر شده است را وارد کنید تا مبلغ موثر را دریافت نمایید.

سوبسید اعمالی انتقال اعتبار (کیف پول)

سوبسید خرید(اجرا)

میزان اعتبار موثر(سوبسید نهایی)

اساتید و دانشجویان می‌توانند از یکی از روش‌های ذیل حساب کاربری خود را شارژ نمایند.

تخفیف، ویژه اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (IRAN HPC)

اساتید و دانشجویان محترم دانشگاه‌های سراسر کشور، پس از ایجاد حساب کاربری با ایمیل معتبر دانشگاهی، می‌توانند از اعتبار دوبرابر شدن هزینه در پرداخت‌های نقدی و پرداخت مبتنی بر  labsnet، استفاده نمایند.

استفاده از اعتبارات شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی (Labsnet)

اساتید،‌ پژوهشگران و دانشگاهیان محترم می‌توانند با مراجعه به سامانه شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی به نشانی (https://labsnet.ir) ضمن اطلاع از آخرین اعتبارات اعلام شده، نسبت به استفاده از این اعتبارات در مرکز پردازش سریع دانشگاه شریف استفاده نمایند. راهنمای استفاده
اساتید و دانشجویان محترم می‌توانند از این اعتبارات به صورت همزمان (تجمیعی) با تخفیف IRAN HPC استفاده نمایند، بدین صورت که چنانچه اعتباری از شبکه فناوری‌های راهبردی به ایشان تعلق گرفته باشد، این اعتبار دو برابر شده و قابل استفاده در این مجموعه می‌باشد.

اعتبارات ویژه اساتید و دانشجویان محترم دانشگاه شریف

  • اعتبار خدمات آزمایشگاهی/HPC (تامین اعتبار از جانب معاونت پژوهش و فناوری)

– انتقال از سامانه‌ی خدمات آزمایشگاهی به حساب کاربری اساتید در سامانه پردازش سریع صورت می‌گیرد.

  • اعتبار برنامه‌ای (تامین اعتبار از جانب معاونت پژوهش و فناوری)

–با درخواست کتبی اساتید محترم به مدیر محترم امور پژوهشی دانشگاه، انتقال اعتبار به حساب کاربری اساتید در سامانه  HPCصورت می‌گیرد.

  • جایزه مقالات کیفی (تامین اعتبار از جانب معاونت پژوهش و فناوری)

با درخواست کتبی استادان محترم به مدیر محترم امور پژوهشی دانشگاه، انتقال اعتبار به حساب کاربری استادان در سامانه HPC صورت می‌گیرد.

  • اعتبار حمایتی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی (به صورت مشترک از جانب معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی و معاونت پژوهش و فناوری)

میزان گرنت آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی هر ساله از سوی دانشگاه صنعتی شریف برای استادان و دانشجویان محترم بروزرسانی و به ایشان تعلق می‌گیرد.

– اعتبار دانشجویان کارشناسی ارشد جهت انجام پایان نامه مبلغ 675.000 تومان

– اعتبار دانشجویان دکتری تخصصی جهت انجام رساله (حداکثر 3 بار در طول دوره تحصیل پس از ثبت نام در رساله دکتری) به مبلغ 1.125.000 تومان

اعتبارات فوق هر سال، با درخواست دانشجو (تکمیل فرم درخواست نسخه‌ pdf و نسخه doc  و ارسال به hpc@sharif.edu) تعلق می‌گیرد و از طریق استاد راهنمای به حساب کاربری دانشجو به صورت برخط در سامانه hpc‌ واریز می‌گردد.

  • ارتباط با صنعت شریف، پارک فناوری شریف و شرکت‌های دانش‌بنیان وابسته به شریف

شرکت‌های دانش‌بنیان

شرکت‌های دانش‌بنیان با ارائه تاییدیه دانش‌بنیانی، می‌توانند از خدمات پردازش سریع این مرکز با سوبسید مصوب استفاده نماید.

خرید اعتباری آزاد با احتساب تخفیف‌های ویژه از طریق حساب کاربری

علاوه بر اعتبارات فوق‌الذکر، استادان محترم و دانشجویان تحصیلات تکمیلی می‌توانند با واریز وجه از طریق حساب و شارژ موجودی خود در پنل کاربری، نسبت به خرید اعتبار تکمیلی، جهت استفاده از خدمات مرکز پردازش سریع دانشگاه اقدام نمایند.