در خدمات ارائه شده توسط مرکز پردازش سریع دانشگاه شریف، اساتید محترم قادر هستند اعتباراتی را که از خدمات آزمایشگاهی دریافت نمودند به هر یک از دانشجویان خود واریز نمایند و در صورت تمایل، اعتبار مربوطه را از ایشان باز پس گیرند. جهت انجام این امر لطفاً مراحل ذیل را دنبال نمایید.

در ابتدا لازم است استاد گرامی به حساب کاربری خود در خدمات مبتنی بر زمانبندی وارد شود.

برای این کار در منوی خدمات و زیرمنوی خدمات مبتنی بر زمانبندی کلیک شود.

در این قسمت به صفحه‌ی ورود به حساب کاربری هدایت می‌شوید. لازم است اساتید گرامی با ایمیل دانشگاهی خود و رمز عبوری که در زمان ثبت نام تعریف نمودند؛ وارد حساب کاربری خود شوند.

 

در پنل باز شده تمامی اطلاعات اولیه در مورد حساب کاربری کاربر محترم مشاهده می‌شود که توضیحات این پنل را می‌توان در لینک راهنمای استفاده از خدمات مبتنی بر زمان‌بندی مشاهده نمایید.

جهت مدیریت اعتبارات لازم است پس از ورود به حساب کاربری، در پنل باز شده برگه‌ی credit management وارد شوید.

 

در برگه‌ی credit management لیست دانشجویان مشاهده می‌شود. می‌توان با کلیک بر روی دکمه Add مبلغ مورد نظر را به ریال تعیین نمود و به حساب دانشجو انتقال داد.

 

همچنین در صورت تمایل، با کلیک بر روی دکمه Revoke می‌توان مبلغ مورد نظری را از حساب دانشجو کسر نمود.