در این روش ارائه خدمات مبتنی بر خوشه‌ای از منابع محاسباتی که به صورت اشتراکی بین کاربران مورد استفاده قرار می‌گیرد، صورت می‌گیرد. خوشه یا کلاستر عبارت است از مجموعه‌ای از کامپیوترها که از طریق شبکه به هم متصل شده و هماهنگ با هم کار می‌کنند تا کارهای با حجم بالای محاسباتی را به انجام برسانند. کاربران اجراهای خود را آماده کرده و برای اجرا به زمانبند خوشه ارسال می‌نمایند و در یک توالی مشخص اجراهای کاربران در صف‌های مجزای تعریف شده اجرا می‌گردد. پس از ارسال اجرا، در حین و یا پس از اتمام اجرا، خروجی مدنظر تولید و در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.

مرکز پردازش سریع دانشگاه صنعتی شریف، بستری یکپارچه مبتنی بر خوشه محاسباتی بر اساس سیستم‌عامل لینوکس را برای سرویس‌دهی به کاربران را فراهم نموده‌ است. از مزایای این روش، نصب و آماده بودن نرم‌افزارهای مورد نیاز برای اجرا، محاسبه میزان مصرف بر اساس میزان نیازبه اجرا و قفل نشدن منابع برای کاربران و همچنین در اختیار قرار گرفتن حجم زیادی از منابع برای کاربران است که صرفه‌ی اقتصادی زیادی را فراهم می‌نماید.

برای استفاده از خدمات مبتنی بر زمانبندی، پس از مطالعه راهنمای استفاده از خدمات به آدرس ssh.hpc.sharif.edu‌ مراجعه نمایید.

فهرست