کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات مرکز پردازش سریع (HPC) ویژه خرداد ماه

کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات مرکز پردازش سریع (HPC) ویژه خرداد ماه

مرکز پردازش سریع دانشگاه شریف بصورت آنلاین برگزار می‌کند:فهرست مطالب کارگاه:1-معرفی مرکز پردازش سریع2-معرفی انواع خدمات مرکز پردازش سریع آموزش ثبت نام و استفاده از خدمات3-معرفی تعرفه ها و اعتبارات4-نحوه اجرای ...

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات مرکز پردازش سریع (HPC) ویژه فروردین ماه

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات مرکز پردازش سریع (HPC) ویژه فروردین ماه

قابل توجه دانشجویان دانشگاه صنعتی شریفکارگاه آموزشی آشنایی با خدمات مرکز پردازش سریع (HPC) برگزار شد.این کارگاه در روز چهارشنبه مورخ 1403/01/29 بصورت مجازی در بسترشریف و بصورت حضوری دردانشکده ...

افزایش تعرفه استفاده از خدمات مرکز پردازش سریع

افزایش تعرفه استفاده از خدمات مرکز پردازش سریع

  افزایش تعرفه استفاده از خدمات مرکز پردازش سریع بهره‌برداران محترم مرکز پردازش سریع دانشگاه صنعتی شریف، بدینوسیله به اطلاع شما بزرگواران می‌رساند تعرفه‌های استفاده از مرکز پردازش سریع افزایش یافته است. ...

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات مرکز پردازش سریع (HPC) ویژه بهمن ماه

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات مرکز پردازش سریع (HPC) ویژه بهمن ماه

قابل توجه دانشجویان دانشگاه صنعتی شریفکارگاه آموزشی آشنایی با خدمات مرکز پردازش سریع (HPC) برگزار شد.این کارگاه در روز یکشنبه مورخ 1402/11/29 بصورت مجازی در بسترشریف و بصورت حضوری دراتاق ...

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات مرکز پردازش سریع (HPC) ویژه دی ماه

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات مرکز پردازش سریع (HPC) ویژه دی ماه

قابل توجه دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات مرکز پردازش سریع (HPC) برگزار شد. این کارگاه در روز چهارشنبه مورخ 1402/10/06 بصورت مجازی در بسترشریف و بصورت حضوری ...

کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات مرکز پردازش سریع (HPC) ویژه دی ماه

کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات مرکز پردازش سریع (HPC) ویژه دی ماه

مرکز پردازش سریع دانشگاه شریف بصورت حضوری  و آنلاین برگزار می‌کند:فهرست مطالب کارگاه:1-معرفی مرکز پردازش سریع2-معرفی انواع خدمات مرکز پردازش سریع آموزش ثبت نام و استفاده از خدمات3-معرفی تعرفه ها و ...

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات مرکز پردازش سریع (HPC) ویژه آبان ماه

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات مرکز پردازش سریع (HPC) ویژه آبان ماه

این کارگاه در روز چهارشنبه مورخ 1402/08/24 بصورت حضوری در دانشکده کامپیوتر و به صورت مجازی از طریق کلاس مجازی مرکز پردازش سریع (https://vc.sharif.edu/ch/hpc) با عناوین زیر برگزار گردید....

کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات مرکز پردازش سریع (HPC) ویژه آبان ماه

کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات مرکز پردازش سریع (HPC) ویژه آبان ماه

مرکز پردازش سریع دانشگاه شریف برگزار می‌کند: بصورت حضوری و آنلاین فهرست مطالب کارگاه: – معرفی مرکز پردازش سریع – معرفی انواع خدمات مرکز پردازش سریع – آموزش ثبت نام و ...

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات مرکز پردازش سریع (HPC) ویژه مهرماه

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات مرکز پردازش سریع (HPC) ویژه مهرماه

مرکز پردازش سریع دانشگاه شریف برگزار می‌کند: بصورت حضوری و آنلاین فهرست مطالب کارگاه: – معرفی مرکز پردازش سریع – معرفی انواع خدمات مرکز پردازش سریع – آموزش ثبت نام و استفاده ...