به‌منظور استفاده بهتر و کاربردی از مرکز پردازش سریع، کارگا‌ه‌های آموزشی با هدف تسریع در روند استفاده و اجرای جاب‌های کاربران به‌صورت دوره‌ای برگزار می‌گردد. کارگاه‌های برگزار شده به شرح زیر است.

تاریخ برگزاریمخاطبین کارگاه آموزشیتعداد شرکت‌کنندگان
۱۴۰۰/۰۲/۲۱دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی شریف۶۵
۱۴۰۰/۰۴/۲۳دانشجویان و اساتید دانشگاه یزد۷۳
۱۴۰۰/۰۵/۱۲دانشجویان و اساتید دانشگاه تبریز۶۸
۱۴۰۰/۱۰/۱۵دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی شریف۹۰
کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات پردازش سریع دانشگاه