کاربران عزیز می‌توانند راهنمای ویدئویی استفاده از خدمات مختلف ارائه شده توسط مرکز پردازش سریع دانشگاه شریف را از لینک‌های ذیل دانلود نمایند.

ثبت نام و توضیح داشبورد خدمات مبتنی بر زمان‌بندی

راهنمای استفاده از خدمات آزمایشگاهی

نرم‌افزارهای مورد استفاده برای کار با سیستم پردازش سریع شریف

نحوه استفاده از خدمات سرور مجازی پردازش سریع

راهنمای اسکریپت نویسی و ارسال جاب برای اجرا در مرکز پردازش سریع شریف

راهنمای استفاده از واحد پردازشگر گرافیکی و ارسال جاب نمونه برای اجرا در پردازش سریع شریف

کارگاه آموزشی نحوه استفاده از خدمات مرکز پردازش سریع - فروردین 1402

کارگاه آموزشی نحوه استفاده از خدمات مرکز پردازش سریع - تیر 1402