در سال‌های اخیر، مرکز پردازش سریع دانشگاه در جهت کمک به حل مسائل کلیدی کشور، اقدام به ارائه خدمات پردازش سریع در مقیاس بالا نموده‌ است. از جمله خدمات این مرکز می‌توان به خدمات پردازشی جهت مبارزه با ویروس کرونا اشاره کرد.

‏شبکه کیهانی در شبیه‌سازی ماده تاریک استاندارد در مقیاس 250 مگاپارسکی با ۵۱۲۳ ذره

شبیه‌سازی نظریه مؤثر ماده تاریک فازی

خدمات ارائه شده
شبیه‌سازی نظریه مؤثر ماده تاریک فازی ‏شبکه کیهانی در شبیه‌سازی ماده تاریک استاندارد در مقیاس 250 مگاپارسکی با ۵۱۲۳ ذره طبق نظریه استاندارد کیهان شناسی مدرن، حدود 96 درصد از…

خدمات ارائه شده جهت مبارزه با ویروس کرونا

خدمات ارائه شده
خدمات ارائه شده جهت مبارزه با ویروس کرونا با توجه به نیاز مبرم پژوهشگران کشور به خدمات پردازشی جهت مطالعه درباره‌ی ویروس کرونا و یافتن راه‌های پیشگیری و درمان آن،…

شبیه‌سازی کوانتومی و دینامیک مولکولی بر روی داروی پیشنهادی در درمان کرونا

خدمات ارائه شده
شبیه‌سازی کوانتومی و دینامیک مولکولی بر روی داروی پیشنهادی در درمان کرونا در ماه‌های نخست فراگیری ویروس کرونا در جهان، داروهای هیدروکسی کلروکین به عنوان داروی موثر برای درمان پیشنهاد…

طراحی داروهای ضد سرطان با عوارض جانبی کمتر با استفاده از خدمات مرکز پردازش سریع دانشگاه صنعتی شریف

خدمات ارائه شده
طراحی داروهای ضد سرطان با عوارض جانبی کمتر با استفاده از خدمات مرکز پردازش سریع دانشگاه صنعتی شریف تاکنون شواهد زیادی از موفقیت طراحی دارویی با روش‌های شیمی محاسباتی ارائه…