ارائه خدمات رایگان

در راستای ارائه خدمات رایگان برای اجراهای کوتاه‌مدت با تعداد هسته‌های محدود (۲ هسته، ۴ هسته و یک کارت گرافیکی) و همچنین اجراهای آزمایشی برای اشکال‌زدایی کد در مدل زمانبندی، زیرساخت ذیل برای اساتید و دانشجویان محترم راه‌اندازی شده است.

خدمت رایگان پردازش  دو هسته‌ای: هر کاربر می تواند ۱ اجرا تا حداکثر ۲ هسته و به مدت ۲۴ ساعت در این صف قرار دهد.

تذکر: پس از ۲۴ ساعت برای اجراهای مبتنی بر ۲ هسته‌ ‌، پس از ۱ ساعت برای اجراهای مبتنی بر ۴ هسته و ۶ ساعت برای اجراهای مبتنی بر کارت گرافیکی، اجرای شما در هر حالتی به صورت خودکار قطع خواهد شد.

جهت استفاده از این خدمت رایگان فایل run.sh  مانند زیر استفاده شود:

#PBS -N myjob

#PBS -m abe

#PBS -M your@email.adress

#PBS -l nodes=1:ppn=2

#PBS -q test-cpu-2

cd $PBS_O_WORKDIR

/share/apps/DS_SIMULIA/DassaultSystemes/SIMULIA/Commands/abaqus job=input input=input.inp cpus=2 interactive

خدمت رایگان پردازش  چهار هسته‌ای: هر کاربر می تواند ۱ اجرا تا حداکثر ۴ هسته و به مدت ۱ ساعت در این صف قرار دهد.

جهت استفاده از این خدمت رایگان فایل run.sh  مانند زیر استفاده شود:

#PBS -N myjob

#PBS -m abe

#PBS -M your@email.adress

#PBS -l nodes=1:ppn=4

#PBS -q test-cpu-4

cd $PBS_O_WORKDIR

/share/apps/DS_SIMULIA/DassaultSystemes/SIMULIA/Commands/abaqus job=input input=input.inp cpus=4 interactive

خدمت رایگان پرازش گرافیکی مبتنی بر c2075: هر کاربر می تواند ۱ اجرا با یک کارت گرافیکی c2075 و به مدت ۶ ساعت در این صف قرار دهد.

جهت استفاده از این خدمت رایگان فایل run.sh  مانند زیر استفاده شود:

#PBS -N myjob

#PBS -m abe

#PBS -M your@email.adress

#PBS -l nodes=1:ppn=1:gpus=1

#PBS -q test-gpu

cd $PBS_O_WORKDIR

python program.py

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.