تماس با ما

google map

آدرس: تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
کدپستی: ۱۴۵۸۸۸۹۶۹۴
تلفن تماس: 3519-511-0919

تماس با پشتیبانی (sharif.ir)

ایمیل: hpc@sharif.edu

فهرست