برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات مرکز پردازش سریع (HPC) ویژه بهمن ماه

قابل توجه دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف
کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات مرکز پردازش سریع (HPC) برگزار شد.

این کارگاه در روز یکشنبه مورخ 1402/11/29 بصورت مجازی در بسترشریف و بصورت حضوری دراتاق جلسات ساختمان خدمات و فناوری (طبقه اول مجمتع خدمات فناوری) برگزار و خدمات مرکز و نحوه استفاده ازخدمات ارائه شده درمرکز به تمامی شرکت کنندگان توضیح داده شد.

دریافت ویدیو کارگاه

مطالب مرتبط

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.